„Célunk, hogy egészséges
és élhető környezetet teremtsünk,
ezáltal egy magasabb életminőséghez
járuljunk hozzá.”

9 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

  • ПРОЗРАЧНОСТ - автоматизирани, подлежащи на одит и редовно проверявани процеси
  • ЛИНЕЙНА СИСТЕМА - оперативен контакт чрез едно лице
  • ПОДКРЕПА ОТ МЕНИДЖМЪНТА - в случаи, свързани с договори и оптимизация на процеси
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА - при технически въпроси
  • КАЧЕСТВО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - за всяка дейност подбираме най-квалифицирания и най-мотивиран служител, по възможност от професионалистите, работещи за нас
  • СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – правим всичко възможно да задържим нашия опитен персонал, което води но ниско текучество
  • МОБИЛНИ ЕКИПИ - повишаваме ефективността на нашите хигиенисти и техници
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНЖЕНЕРНА ПОДДРЪЖКА - за изпълнение на конкретни инженерни задачи
  • СЕРВИЗЕН ЕКИП - подпомага дейността ни чрез нашите партньори и подизпълнители

ПРЕДИ ВСИЧКО - ФОКУС КЪМ КЛИЕНТА

С помощта на нашия висококвалифициран професионален персонал и сертифицирани подизпълнители ще намерим решение на всеки възможен проблем.

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

Всяко работно място е различно, няма 2 еднакви екипа, всяка сграда е уникална – няма 2 подобни задания. Нашите експерти ще се погрижат всеки важен детайл да влезе в работния процес.

ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕСИ

Нашите работни процеси, както и спазването на правните, счетоводните и финансови стандарти и контрола на качеството са напълно проследими за всички наши клиенти.

ЧЕСТЕН ​​ТРУД

Ние изпълняваме договорните си задължения навреме, точно, по най-добрия начин, на който сме способни и по начин, който може да бъде проследен. – По този начин нашите клиенти могат да бъдат спокойни и да се съсредоточат върху основната си бизнес.

УСТОЙЧИВОСТ

Опазването на околната среда е приоритет за нас, затова нашата цел е да подкрепяме екологичните инициативи и желания на нашите клиенти.

Групата B+N в числа

23660 БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ
491 M Eur* ПРИХОДИ
*2023. Данни
17000 УПРАВЛЯВАНИ МЕСТА
30 M ОБСЛУЖВАНИ КВАДРАТНИ МЕТРИ
8 ДЪРЖАВИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!