Техническо управление на сгради

Професионалната поддръжка води до удължаване на жизнения цикъл на съоръженията

Екипът, който извършва техническите услуги е с дългогодишен опит в управлението и поддръжката на сградни инсталации. ОВиК специалисти, обучени от най-големите производители на климатична техника, електротехници с четвърта и пета категория по електробезопаност.
Всички членове на работните екипи се обучават постоянно, за да отговарят на най-високите професионални, технически стандарти и стандарти за безопасност на труда.

Ние създаваме гъвкави, прозрачни и индивидуални решения, базирани на диалог с клиента, което ни позволява да коригираме услугите според променящите се нужди на клиента. Ние действаме като консултант и съветник и даваме възможност за непрекъснато усъвършенстване. Ние предоставяме на нашите клиенти богата и разширяваща се гама от услуги за превантивна поддръжка.

Като част от техническия сграден мениджмънт предлагаме следните услуги:

  • експлоатация, поддръжка, ремонт на сгради и строително оборудване
  • управление на експлоатацията на сградата
  • технически одити на сгради – инспекции на отоплителни системи, охладителни и климатични системи, технически одити, фокусирани върху състоянието на сградите
  • Периодични проверки на сгради и оборудване
  • Превантивно и коригиращо обслужване на оборудване (електрическо, механично, санитарно, HVAC)
  • Дребни ремонти на сгради и оборудване
  • Контрол на вредителите (ДДД)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!