През почти 30-годишното си съществуване, притежаваната от Унгария B+N Referencia Zrt. се превърна във водеща компания за управление на съоръжения в Унгария, предоставяща цялостни услуги за управление на съоръжения на своите клиенти. Години наред компанията неизменно фигурира в класацията на 500-те унгарски компании с най-висок оборот. Сред клиентите й са престижни представители на унгарския корпоративен сектор, както и публични институции. С придобиването на компании на ISS в Централна и Източна Европа през 2021 г. компанията се разшири в регионален доставчик на FM услуги. Освен в Унгария, присъства в Чехия, Словакия, Румъния и Словения. С придобиването на полската компания за фасилити мениджмънт INWEMER, тя се превърна във водещ доставчик на услуги за фасилити мениджмънт в региона на ЦИЕ до 2022 г. Тази позиция беше подсилена през септември 2022 г. с придобиването на българската компания за фасилити мениджмънт ай-Фасилити ЕООД. През 2023 г. компанията продължава да засилва международното си присъствие извън Централна и Източна Европа. С придобиването на базираната в Италия компания Sagad, притежаваната от унгарците компания се сдоби с нови познания за индустрията, значителен опит в Западна Европа и нова клиентска база.

Групата B+N в числа

60 БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ
1.5 M Eur* ПРИХОДИ
*2023. Данни
15 УПРАВЛЯВАНИ МЕСТА
100000 ОБСЛУЖВАНИ КВАДРАТНИ МЕТРИ
България ДЪРЖАВИ

B+N Referencia Zrt. вярва, че автоматизацията и роботиката ще стават все по-важни в сектора на управлението на съоръженията, както и във всички други области с интензивна работа. Ето защо, в допълнение към непрекъснатото развитие на своите услуги, тя поставя голям акцент върху технологичните иновации. B+N Referencia Zrt. е единствената компания за фасилити мениджмънт в Унгария с отдел за изследване и развитие.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

РАБОТИМ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА
ОКОЛНА СРЕДА И ПО-ПРИЯТЕН СВЯТ

Ние от B+N вярваме, че всеки се нуждае от здравословна и удобна за живеене среда, тъй като тя влияе върху качеството му на живот у дома и на работното място. Ние се ангажираме да направим всичко възможно, за да постигнем и поддържаме това.

НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ
И НАШИЯ ПЕРСОНАЛ

Ние доставяме навреме, в рамките на бюджета и по най-добрия начин според нашите възможности. За нас фокусът върху клиентите означава, че нашите услуги са персонализирани и гъвкави, нашите работни процеси са прозрачни и ние винаги работим с почтеност и отдаденост, показвайки уважение към целия си персонал. Уважението към ръчния труд е основна ценност на компанията. B+N смята за своя социална мисия да повиши осведомеността за важността на почистването и да се бори за неговото признание.

НИЕ СМЕ ДОВЕРЕНИ ЕКСПЕРТИ В
СЕКТОРА НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

Нашият всеотдаен и отговорен екип от експерти работи по най-високите стандарти за качество, осигурявайки на нашите клиенти спокойствие и постоянна сигурност.

НИЕ МИСЛИМ КАТО ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ

Ние вярваме, че е наш дълг да направим всичко възможно, за да опазим околната среда за бъдещите поколения. Ето защо ние непрекъснато подобряваме нашите процеси и методи, за да минимизираме въздействието си върху околната среда. Ние вярваме, че технологията, която използваме, може да бъде използвана за устойчиво развитие, поради което нашият отдел за научноизследователска и развойна дейност работи върху такива разработки.

ПРОЗРАЧНА, ЧИСТА РАБОТА

Нашите работни процеси, както и спазването на правните, счетоводните и финансови стандарти и контрола на качеството са напълно проследими за всички наши клиенти.

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ

ФМ услугите ни са ефективни за нашите клиенти, независимо дали са свързани с технологии, човешки ресурси, управление на доставчици или логистика. Във всеки случай нашите услуги са съобразени с клиента, осигурявайки най-подходящата рамка за ползотворно сътрудничество.

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

 • точно планирани ремонти дейности и капиталови инвестиции
 • оптимално управление на активи и управление на помещения
 • Планиране на използваемостта на работното пространтво
 • ефективно управление на енергията
 • управление на база данни и оперативни данни
 • Отчитане на грешки, за да не се повтарят в бъдеще

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 • оптимизация на работната сила
 • аутсорсване на дейности

РЕШЕНИЯ ЗА ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

 • С централизацията на покупките (едни и същи материали и т.н.) могат да се постигнат значителни отстъпки и намаляване на разходите.
 • С централизацията на логистичната система може да се постигне ефективно намаляване на разходите.

9 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

 • ПРОЗРАЧНОСТ - автоматизирани, подлежащи на одит и редовно проверявани процеси
 • ЛИНЕЙНА СИСТЕМА - оперативен контакт чрез едно лице
 • ПОДКРЕПА ОТ МЕНИДЖМЪНТА - в случаи, свързани с договори и оптимизация на процеси
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА - при технически въпроси
 • КАЧЕСТВО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - за всяка дейност подбираме най-квалифицирания и най-мотивиран служител, по възможност от професионалистите, работещи за нас
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – правим всичко възможно да задържим нашия опитен персонал, което води но ниско текучество
 • МОБИЛНИ ЕКИПИ - повишаваме ефективността на нашите хигиенисти и техници
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНЖЕНЕРНА ПОДДРЪЖКА - за изпълнение на конкретни инженерни задачи
 • СЕРВИЗЕН ЕКИП - подпомага дейността ни чрез нашите партньори и подизпълнители