НОВИНИ

Какво да очакваме в почистващата индустрия през 2023 г.? – B+N е подготвена за предстоящите предизвикателства

Последното проучване на Interclean определя 4 индустриални тенденции, за които фасилити мениджърите, професионалистите по почистване и доставчиците на услуги трябва да внимават през 2023 г. Повечето от тези тенденции са в съответствие със стремежите на B+N Zrt., тъй като ние работим денонощно върху устойчиви във времето професионални решения.

Бъдещето изглежда смесица от предизвикателства и възможности, но почистването и хигиената остават въпроси от голямо значение както за гражданите, така и за бизнеса – пише Fmnewsroom, позовавайки се на последното проучване на Interclean. Тенденциите, подчертани от професионалната платформа на фасилити мениджмънт индустрията, са познати на експертите в B+N Zrt., тъй като те се занимават с тези въпроси от години.

Стремежът към устойчиво почистване

Схващането, че устойчивите продукти струват повече и не се представят толкова добре, колкото “стандартните: продукти, се очаква да продължаваща да бъде обект на дискусия през 2023 г. Въпреки това, един от ключовите двигатели за преминаване към зелени продукти изглежда е, че крайните потребители изразяват готовност да плащат повече за устойчиви и зелени продукти. В съответствие с екологичните, социалните и управленските инициативи (ESG) компаниите също са готови да коригират ежедневните процеси на съоръженията, за да удължат живота на съоръженията, да намалят пластмасовите отпадъци и да спестят енергия като цяло.

Както каза Ferenc Kis-Szölgyémi в неотдавнашно интервю, в B+N правим всичко възможно, за да насърчим устойчивостта. За тази цел непрекъснато подобряваме работните си процеси и методи, за да сведем до минимум въздействието си върху околната среда. Вярваме, че технологията, която използваме, трябва да бъде поставена в услуга на устойчивото развитие.

Квалифицираната работна ръка е незаменима

Липсата на работници на първа линия води до подобряване на привлекателността на почистването, включително инвестиции в ергономично оборудване или полагане на усилия, за да се покаже колко ценно е почистването като професия.

Осъзнавайки неяснотата около тази професия, B+N Zrt. стартира кампанията „Огледайте се и вижте“ за повишаване на осведомеността за ценната работа на хигиенистите преди години. „Ние от B+N вярваме, че хигиенистите не трябва да остават незабелязани, тъй като те са от съществено значение за нас, за да живеем комфортния и безопасен живот, който приемаме за даденост“ – както посочва Ерика Кокай, маркетинг директор.

Революция на роботизацията

Интелигентните съоръжения с централно управлявани автономни почистващи машини и роботи за подпомагане на хората в сложни и опасни задачи предлагат много различен набор от перспективи за работа за почистващия персонал, отколкото преди пет години – подчертава проучването.

B+N представи ROBIN, първия си автономен почистващ робот, разработен от вътрешния отдел за научноизследователска и развойна дейност на компанията през 2019 г. Почистващият робот може да освободи време на почистващите екипи, които да се занимават със задачи, които само човек може да изпълни. В момента ROBIN е „дежурен“ в болници, музеи и на международното летище в Будапеща, както и на летището в Прага.

Благодарение на нашите изобретения, ние разполагаме и с преносимо устройство за UV дезинфекция. Основно предимство на тези уреди е, че те изобщо не са трудни за работа и гарантират постоянно качество на дезинфекцията.

Нарастващи оперативни разходи

Нарастващите разходи за набавяне на материали и транспортирането им в международен план оказаха значително влияние върху ценообразуването. Тъй като предприятията не могат да прехвърлят всичките си увеличени разходи на своите клиенти, маржовете на печалба са изтънели и са направени оперативни съкращения. Проучването прогнозира, че тъй като проблемите с доставките на материали и енергия продължават и през следващата година, вероятно ще трябва да се прехвърлят повече разходи върху клиентите, заедно с други съкращения на операциите и дейностите.

B+N със своите 7 дъщерни дружества се превърна във водеща компания доставчик на фасилити мениджмънт в региона на Централна и Източна Европа. Това че сме лидер на пазара, както и стабилна, надеждна и непрекъснато развиваща се компания и възползвайки се максимално от синергиите на тази мрежа, ни дава значително конкурентно предимство.