НОВИНИ

BIM методологията може да бъде мостът между заинтересованите страни на пазара на недвижими имоти

С бързото развитие на технологиите е все по-важно да се гарантира, че сградите са проектирани, построени, експлоатирани и поддържани в синергия. Строителният информационен модел (BIM) е широко известен, но неговият потенциал не се използва от индустрията на недвижимите имоти. Може да изглежда скъпо на пръв поглед, но използването на BIM може да спести значителни суми пари през жизнения цикъл на сградата.

Противно на общоприетото схващане, BIM не е софтуер или сертификат. По-скоро това е методология, която позволява на всички участници в жизнения цикъл на сградата да седят около обща маса за цифров дизайн и да обменят информация. Въпреки че триизмерните модели предлагат много предимства, именно „I“ в BIM, акронимът за информация, дава възможност да се свържат допълнителни данни – като данни за енергията и физиката на сградите – с всеки елемент на модела. С този метод се създава пространствено организирана база данни за търсене на вашата сграда, което прави дори оперативните задачи лесни за планиране, оптимизиране и поддръжка. Така че възниква въпросът: защо това „чудодейно оръжие“ все още не се използва от всички?

Csaba Szij, заместник-главен изпълнителен директор на B+N Referencia Zrt. и ръководител на работната група Proptech на Националната асоциация на фасилити операторите в Унгария, изброи няколко причини.  Често BIM моделът, създаден на етапа на проектиране, е много елементарен и не е подходящ за извличане на полезна и точна информация за FM компания. Също така е типично, че промените, които настъпват по време на изпълнението, вече не се отразяват в модела. Разбира се, операторът би могъл да попълни липсващите данни, но малко клиенти биха поели разходите. Следователно има голяма нужда от промяна на мисленето. Операторите също трябва да участват в процеса на проектиране, така че на този етап да могат да се вземат предвид съображенията, за да се постигнат значителни икономии на разходи и повишаване на ефективността по време на живота на сградата.

Въпреки че внедряването на BIM модела не е евтино, то има голям потенциал да намали разходите още в средносрочен план. През целия експлоатационен живот на сградата инвестиционните разходи са само 15% от общия бюджет, докато останалите 85% се правят по време на живота на сградата. Изследванията показват, че около 30% от строителните материали се губят на строителни обекти, а работниците прекарват 40-45% от времето си в преместване на материали. Чрез използване на потенциала на BIM, тези ненужни разходи могат да бъдат намалени още на етапа на изграждане.

Но наистина скъпата част е използването и експлоатацията на сградата. Енергията е едно от най-големите пера, което представлява почти 46% от 85% от общите разходи. Чрез използване на актуален и подробен BIМ, една професионална фасилити мениджмънт компания би могла да намали разходите с около 7-8%. Това е само един пример, защото има голям потенциал за повишаване на ефективността и намаляване на разходите при управлението на съоръженията, използвайки BIM, които в момента не са използвани в конвенционалните операции.

(Forbes)