НОВИНИ

UV-C роботът на B+N – производството може да започне скоро

Прототипът на вътрешно разработения UV-C дезинфекционен робот, използващ изкуствен интелект е готов и след необходимите тестове производството може да започне още тази година. Развитието на отдела за научноизследователска и развойна дейност на унгарската компания B+N Referencia Zrt. вече привлича интерес от чужбина.

Необходимостта от UV-C роботи с разширени навигационни възможности е породена от необходимостта от бърза и ефективна дезинфекция на обекти и съоръжения. Особено тези, посещавани от големи тълпи, като болници или превозни средства на обществения транспорт, където много повърхности с различна геометрия трябва да бъдат дезинфекцирани за сравнително кратко време.

B+N Referencia Zrt. стартира проекта със своя R&D екип, LAB/DA Innovations, преди 3 години, използвайки опита на автономните почистващи роботи, също разработени вътрешно. Изкуственият интелект и усъвършенстваните системи за откриване на препятствия играят важна роля в работата на автономния робот за дезинфекция UV-C.

Рисковете от конвенционалните решения

Конвенционалните методи за дезинфекция носят риск от развитие на патогени, устойчиви на химикалите, използвани в процеса. Тези патогени са силно устойчиви на стандартните процедури за дезинфекция на химическа основа, което може да увеличи риска от вътре-болнични инфекции дори при най-внимателните процедури за почистване и дезинфекция. UV-C радиацията причинява критично увреждане на генетичния материал на микроорганизми като бактерии, предотвратявайки тяхното размножаване и оцеляване. Доколкото е известно понастоящем, UV-C радиацията не развива резистентност, което е значително предимство пред конвенционалните химикали.

AI алгоритъм с визуална информация за безупречни резултати

Предизвикателството дойде от спецификата на дезинфекцията с UV-C радиация, като например способността да се достигнат повърхности в покрита зона. Тази функция намалява ефективността на най-често използваното оборудване, позиционирано на конкретно място в стаята.

AI алгоритъм с визуална информация за безупречни резултати

Новият робот автономно премества своя UV-C излъчвател, за да облъчва района от множество точки, а не от една, намалявайки броя на покритите повърхности. Оборудването следва маршрута, определен на предварително записаната карта на помещението за автономна навигация. Той избягва пречки липсващи в първоначалната карта, като използва алгоритъм за изкуствен интелект, базиран отчасти на визуална информация. Той изчислява действителната доза, т.е. нивото на радиация, от 3D модела, взет по време на обеззаразяването, и осигурява визуална обратна връзка на оператора и участващите професионалисти. По този начин може да се провери качеството на дезинфекцията и да се определи всяка необходима допълнителна ръчна дезинфекция.

Производството на UV-C роботи може да започне тази година

Прототипът е подложен на допълнителни тестове, но може да влезе в производство още тази година. Проектът беше подкрепен и от Националната служба за научни изследвания, развитие и иновации на Унгария. Миналата година производителите и доставчиците на услуги, използващи UV-C радиация при дезинфекцията на съоръжения и транспортни средства, създадоха съвместна платформа, наречена унгарската асоциация UV-C. Асоциацията осигурява рамка за взаимен обмен на информация, професионално обучение, локализиране на международния опит и създаване на среда, която спомага за разпространението на технологията за дезинфекция с UV-C. B+N Referencia Zrt. участва в основаването на тази организация.

В отговор на нарастващото търсене, Националният център за обществено здраве, в сътрудничество с професионалисти в бранша, започна да разработва процедура за сертифициране на UV-C дезинфекционно оборудване, където B+N Referencia Zrt. е делегирало експерти.