ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

АКО СЕ ДОВЕРЯВАТЕ ЗА ВАШИТЕ ФИНАНСОВИ ДЕЛА НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ,
ЗАЩО НЕ ПОВЕРИТЕ ВАШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ?

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАС, АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ ЗА РЕШАВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА!

При всички фасилити мениджмънт дейности, следването и спазването на непрекъснато променящите се закони, разпоредби и стандарти, както и поддържането и оптимизирането на правилната работа на съоръжението – при спазване на договорения бюджет – е голямо предизвикателство и отговорна задача. Най-добре е да оставите изпълнението на тази задача на компания с богат опит, подходяща професионална експертиза и стабилна подготовка.

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

монтаж, поддръжка, експлоатация и ремонт на сградни инсталации, електрооборудване и машини; работа на системата за наблюдение

Ремонтни дейности и управление на доставчици

технически консултации, проектиране, внедряване, техническо управление и мониторинг

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

планиране и консултиране в енергетиката, сертифициране и одит, оптимизиране на потреблението на енергия

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА

техническа експертиза; управление на гаранции и обезщетения; управление на документацията; актуални познания за правната среда, стандарти и изисквания, както и последните иновации; професионално консултиране

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО С B+N България?

За да осигурим ефективна комуникация и работен процес, проектен мениджър ръководи всеки наш проект.

Разполагаме с модерни инструменти и машини, склад за материали и гъвкави доставчици.

Спешните проблеми ще бъдат бързо разрешени с помощта на нашия мобилен сервизен екип и надеждна партньорска мрежа.

С нашите вътрешни обучения техническите знания и опит на нашия персонал непрекъснато се подобряват.

Имаме сключена цялостна застраховка Гражданска отговорност за нашата дейност.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!