Fit-Out

НАДЕЖДНОСТ И КАЧЕСТВО

По време на нашата работа, независимо дали въз основа на конкретен договор или при допълнителни дейности от настоящи клиенти, ние осигуряваме най-добрата професионална база за пълно изпълнение и координиране на инвестиционните процеси с помощта на нашите обучени специалисти, специализирани подизпълнители и партньори доставчици. При изпълнението на проектите ние се грижим за координацията на високо ниво в областта на архитектурата, електротехниката и строителното инженерство, както и за поръчката и доставката на материалите за монтаж.

Чрез управлението на нашия бизнес с обзавеждане планираните инвестиции се реализират в рамките на предвидения бюджет и времева рамка по такъв начин, че да отговарят напълно както на очакванията на клиента, така и на съответните професионални и законови изисквания.

НАДЕЖДНОСТ И КАЧЕСТВО

 • Изготвяне на проекти, консултации и организация на довършителни дейности
 • Изпълнение на цялостни довършителни и интериорни работи за нови сгради
 • Освен всичко друго, ние се ангажираме:
  • изграждане на вътрешни преградни стени и окачени тавани
  • монтаж на дограма
  • боядисване на повърхности
  • монтаж/ремонт на външни и вътрешни врати и прозорци
  • изграждане/ремонт на слаботокови и силнотокови инсталации
  • изграждане/ремонт на технически сградни системи
  • климатизация на сгради
  • разполагане и вграждане на мебели, оптимизиране на пространството

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!