9 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

  • ПРОЗРАЧНОСТ – автоматизирани, подлежащи на одит и редовно проверявани процеси
  • ЛИНЕЙНА СИСТЕМА – оперативен контакт чрез едно лице
  • ПОДКРЕПА ОТ МЕНИДЖМЪНТА – в случаи, свързани с договори и оптимизация на процеси
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА – при технически въпроси
  • КАЧЕСТВО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – за всяка дейност подбираме най-квалифицирания и най-мотивиран служител, по възможност от професионалистите, работещи за нас
  • СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – правим всичко възможно да задържим нашия опитен персонал, което води но ниско текучество
  • МОБИЛНИ ЕКИПИ – повишаваме ефективността на нашите хигиенисти и техници
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНЖЕНЕРНА ПОДДРЪЖКА – за изпълнение на конкретни инженерни задачи
  • СЕРВИЗЕН ЕКИП – подпомага дейността ни чрез нашите партньори и подизпълнители